Promosi pembelajaran atas talian secara percuma.

Kami di Pickiddo sedang menjalankan promosi untuk pembelajaran online secara percuma hanya pada waktu-waktu tertentu dan untuk subject-subject yang bakal kami umumkan nanti. Dengan itu, kami meminta sesiapa yang ingin mendapatkan promosi ini untuk mendaftar kedalam platform kami di alamat seperti berikut :-

Borang Pengisytiharan Kesihatan

Borang untuk mendapatkan tempat dalam kelas percuma


We at Pickiddo are promoting for free online learning only at certain times and for topics that we will announce later. Therefore, we would like anyone who would like to receive this promotion to sign up for our platform at the following address: -

Registration form for free classBelajar atas talian semasa MOC disebabkan COVID-19

Dalam masa beberapa minggu, coronavirus (COVID-19) telah mengubah bagaimana pelajar dididik di seluruh dunia. Perubahan-perubahan itu memberi kita gambaran tentang bagaimana pendidikan dapat berubah menjadi lebih baik - dan semakin buruk - dalam jangka panjang.

Dengan coronavirus yang merebak dengan pesat di seluruh Asia, Eropah, Timur Tengah, dan Amerika Syarikat, negara-negara telah mengambil tindakan pantas dan tegas untuk mengurangkan perkembangan pandemik yang penuh. Dalam beberapa minggu yang lalu, terdapat banyak pengumuman yang menangguhkan kehadiran di sekolah dan universiti. Dalam awal bulan Mac, OECD menganggarkan bahawa lebih 421 juta kanak-kanak terlibat akibat penutupan sekolah yang diumumkan atau dilaksanakan di 39 negara. Di samping itu, 22 negara lain telah mengumumkan penutupan separa "setempat".

Keputusan kawalan risiko ini telah menyebabkan berjuta-juta pelajar menjadi situasi 'home-schooling' sementara, terutamanya di beberapa negara yang paling banyak terkena dampak, seperti China, Korea Selatan, Itali, Iran dan USA. Perubahan ini pastinya menyebabkan tahap kesulitan, tetapi mereka juga telah mendorong contoh baru inovasi pendidikan. Walaupun terlalu awal untuk menilai bagaimana reaksi COVID-19 akan mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa ia boleh memberi impak yang berpanjangan kepada trajektori pembelajaran inovasi dan pendigitan. Di bawah ini, kita mengikuti tiga trend yang boleh membayangkan transformasi masa depan: